<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=200535291051472&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

TURVAJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELU

Toiminnallinen suunnittelu kaikissa tarpeissa ja tilanteissa

Testi

close up of a puzzle game parts

Yleiskatsaus :

Turvajärjestelmien toiminnallinen suunnittelu tarkoittaa palvelujen, prosessien, organisaatioiden ja ihmisten toiminnan yhteensovittamista teknisen järjestelmän toimintaan. Minkään uuden tai muutoksen kohteena olevan turvajärjestelmän osalta ei riitä, että suunnitellaan vain sähkötekniset määritykset, vaan lisäksi tulee suunnitella toiminnalliset määritykset jotka viime kädessä realisoivat järjestelmän potentiaalin organisaation käyttöön.

Käytännön tasolla puhutaan esimerkiksi integraatioista, analytiikasta, automaatiosta, prosessien automatisoinnista ja muista vastaavista asioista, jotka toteutuvat järjestelmän toiminnallisten - ei teknisesten määritysten kautta. 

Perinteinen sähkösuunnittelu ei huomioi toiminnallisia vaatimuksia, mikä johtaa vaillinaiseen järjestelmien toimintaan. Käytännössä järjestelmien hyötypotentiaalia ei saada käyttöön ja/tai operatiiviset käyttäjät ovat tyytämättömiä järjestelmien toimintaan.

Digitalisaation aikana turvajärjestelmien suunnittelussa korostuu erityisesti toiminnallisen suunnittelun osaaminen.

 

Miten voimme auttaa sinua?

Toteutamme kaikki suunnittelutoimeksiannot laadukkaasti ja sovitun aikataulun mukaisesti. Olemme toteuttaneet turvajärjestelmien suunnittelutoimeksiantoja haastavissa teollisuuden kohteissa, turvakriittisissä valtionhallinnon kohteissa sekä tavanomaisissa toimistokiinteistöissä.