<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=200535291051472&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

TURVAJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELU

Sähkötekninen suunnittelu kaikissa uudis- ja saneeraushankkeissa

Testi

Male factory worker and supervisor are analyzing plans

Yleiskatsaus :

Turvajärjestelmien sähkötekninen suunnittelu on osa uudis- tai saneeraushankkeen talotekniikan suunnittelukokonaisuutta. Olemme erikoistuneet turvajärjestelmien suunnitteluun - siksi suunnittelijoillamme on erinomaiset tiedot ja taidot nimenomaan tähän tehtävään.

Samoin kuin perinteisessä sähkösuunnittelussa, turvajärjestelmien suunnittelussa korostuu suunnittelijan osaaminen ja tuntemus nimenomaan suunniteltavien järjestelmien osalta. Ei ole suunnitelman laadun kannalta yhdentekevää, onko suunnittelijalla hyvä käsitys markkinoilla olevista järjestelmistä niiden hyvine ja huonoine puolineen. 

Digitalisaation aikana turvajärjestelmien suunnittelussa korostuu laaja-alainen osaaminen sekä sähköteknisen kaapeloinnin ja kytkennän, lähiverkkojen että tiedon siirtämiseen käytettävien turvaverkkojen osalta. 

 

Miten voimme auttaa sinua?

Toteutamme kaikki suunnittelutoimeksiannot laadukkaasti ja sovitun aikataulun mukaisesti. Olemme toteuttaneet turvajärjestelmien suunnittelutoimeksiantoja haastavissa teollisuuden kohteissa, turvakriittisissä valtionhallinnon kohteissa sekä tavanomaisissa toimistokiinteistöissä.