Toiminnan kehittäminen - me autamme sinua!

Autamme sinua toimintasi kehittämisessä
Varmistamme yhdessä kanssasi, että saat ohjelmistosta haluamasi hyödyt irti

Viimeaikaiset blogikirjoituksemme

Me voimme auttaa sinua toiminnan kehittämisessä ja ohjelmiston käyttöönotossa!

Tiedämme, että kaikissa organisaatioissa aika on kortilla ja resurssit vähäisiä. Tiedämme, että siitä huolimatta ja juuri sen takia on tärkeää, että toimintaa pystytään kehittämään ja asioita muuttamaan paremmaksi.

Meillä on laajasti kokemusta erittäin monenlaisten organisaatioiden tukemisesta muutosprosesseissa, joissa uusia työkaluja (kuten Spotilla ohjelmisto) otetaan käyttöön ja ajetaan sisään organisaation työkaluksi. Haluamme tarjota asiakkaillemme asiantuntemuksemme käyttöön jo heti projektin alusta alkaen.

Kun asiat suunnitellaan riittävän hyvin, vastuuroolit on selvitetty ja tiedetään, että vastuuhenkilöillä on riittävästi aikaa ja osaamista, lopputulos on merkittävästi parempi kuin tilanteessa, jossa projektiin lähdetään suin päin vailla suunnitelmaa.

OTA YHTEYTTÄ

Mistä tekijöistä toClose up of businessman drawing increasing graph with markeriminnan kehittämisen onnistuminen syntyy eri organisaatioissa?

1) Tiedetetään mikä tilanne on nyt ja mikä siinä mättää

2) Pystytytään kuvaamaan realistinen tavoitetila, johon halutaan päästä (esim. top 10 prioriteetit)

3) Arvioidaan realistisesti oma kyky saada aikaan muutos ja hankitaan tarvittavat apuresurssit joita muutoksen tekeminen vaatii - tarvittaessa ulkoisena resurssina tai lisärekrytoinna

4) Laaditaan resurssien mukaan realistinen aikatalu ja projektisuunnitelma

Mitä on tyypillisesti syytä miettiä, kun uutta ohjelmistoa otetaan käyttöön?

Vaikka Spotilla - palvelu on helppokäyttöinen, tosiasia on, että ohjelmiston käyttöönottoon liittyy aina joitakin asioita joita ohjelmiston käyttäjän tulee miettiä!

  • Kuka nimetään uuden ohjelmiston "pääkäyttäjäksi" tai omistajaksi? Me tarjoamme myös tämän palvelun, jos asiakkaalla ei ole nimetä omaa vastuuhenkilöä ohjelmiston pääkäyttäjäksi.
  • Mitkä prosessit liittyvät uuden ohjelmiston toimintaan? Onko prosessit kuvattu / onko niistä ohjeita? Me kuvaamme kanssasi prosessit, teemme tarvittavat ohjeet ja autamme ohjeiden jalkauttamisessa.
  • Ketkä kaikki käyttäjät tulevat käyttämään ohjelmistoa? Miten asia perehdytetään käyttäjille ja miten heidät koulutetaan? Me tarjoamme käyttöönotto ja koulutuspaketin tarpeesi mukaan!

Käyttötapauksesta riippumatta

Olemme auttaneet ja tukeneet onnistuneesti asiakkaidemme toiminnan kehittämistä kaikilla eri toimialoilla, joissa Spotillaa hyödynnetään. 

  • Kunnossapitojärjestelmä, esimerkiksi teollisuuden kunnossapitojärjestelmä
  • Kiinteistön ylläpidon tai kiinteistöhuollon talokirja tai huoltokirja
  • Laiterekisteri, esimerkiksi terveydenhoidon laiterekisteri
  • Kalustonhallinta, esimerkiksi rakennustoimialan pienkalustonhallinta

Spotilla_mainosvideo_lyhyt

 

 

OTA YHTEYTTÄ