<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=200535291051472&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Close up of businessman drawing increasing graph with marker

Spotillan Käyttöönotto

Spotilla palvelu voidaan ottaa käyttöön yhdessä päivässä

Spotillan käyttöönotto ei vaadi sinulta kymmenien tuhansien investointia. Palvelu voidaan ottaa käyttöön jopa yhden päivän aikana. Riippuen tavoitteistasi ja lähtötilanteestasi, suunnittelemme yhdessä kanssasi sopivan kokoisen ja kestoisen projektin. Spotillan hyödyt alkavat näkymään heti käyttöönoton jälkeen, ei vasta vuosien päästä. 

Lue tästä miten helppoa käytön aloittaminen on

Spotillan käyttöönottoprosessi on yksinkertainen ja nopea

 • Asiakas tilaa palvelun
 • Luomme pilveen asiakkaan ympäristön
 • Toimitamme pääkäyttäjätunnuksen asiakkaalle
 • Annamme pääkäyttäjäkoulutuksen
 • Käyttö voi alkaa


Tiedämme, että kaikissa organisaatioissa aika on kortilla ja resurssit vähäisiä. Tiedämme, että siitä huolimatta ja juuri sen takia on tärkeää, että toimintaa pystytään kehittämään ja asioita muuttamaan paremmaksi.

Meillä on laajasti kokemusta erittäin monenlaisten organisaatioiden tukemisesta muutosprosesseissa, joissa uusia työkaluja (kuten Spotilla ohjelmisto) otetaan käyttöön ja ajetaan sisään organisaation työkaluksi. Haluamme tarjota asiakkaillemme asiantuntemuksemme käyttöön jo heti projektin alusta alkaen.

Kun asiat suunnitellaan riittävän hyvin, vastuuroolit on selvitetty ja tiedetään, että vastuuhenkilöillä on riittävästi aikaa ja osaamista, lopputulos on merkittävästi parempi kuin tilanteessa, jossa projektiin lähdetään suin päin vailla suunnitelmaa.

Olemme miettineet käyttöönoton valmiiksi sinun puolestasi ja meillä on työkalut onnistuneen käyttöönoton suorittamiseksi.

Spotilla on niin helppokäyttöinen, että loppukäyttäjä oppii sen käytön nopeasti ja vaivattomasti. 

Koulutamme pääkäyttäjäsi hallinnoimaan palvelua ja sen toimintaa. 

Toiminnan kehittämisen palvelut

Mistä tekijöistä toiminnan kehittämisen onnistuminen syntyy eri organisaatioissa?

 • Tiedetetään mikä tilanne on nyt ja mikä siinä mättää
 • Pystytytään kuvaamaan realistinen tavoitetila, johon halutaan päästä (esim. top 10 prioriteetit)
 • Arvioidaan realistisesti oma kyky saada aikaan muutos ja hankitaan tarvittavat apuresurssit joita muutoksen tekeminen vaatii - tarvittaessa ulkoisena resurssina tai lisärekrytoinna


Tarjoamme toiminnan kehittämisen palveluita

Olemme saaneet olla mukana lukuisten asiakkaiden matkassa, kun toimintaa on kehitetty ottamalla käyttöön uusia ohjelmistoja ja toimintatapoja. Haluamme antaa meille kertyneen osaamisen asiakkaidemme käyttöön ja tarjoamme osana Spotilla palvelun käyttöönottoa toiminnan kehittämisen palveluita, kuten:

 • Nykytilan ja tavoitetilan kuvaaminen, ongelmien tunnistaminen
 • Prosessien suunnittelu ja kuvaaminen
 • Ohjeiden ja toimintamallien suunnittelu ja kuvaaminen
 • Uusien toimintamallien jalkauttaminen koulutuksen avulla
 • Tasapainoisen mittariston suunnittelu
Kunnossapito-ohjelma Kunnossapitojärjestelmä Kunnossapitosovellus Kunnossapito ohjelmisto Kunnossapito Huolto ja kunnossapito Kalustonhallinta Teollisuuden kunnossapito häriökorjauksen kustannusvaikutus kunnonvalvonnan värähtelymittaus Kunnostaminen korjaava kunnossapito kunnonvalvonta parantava kunnossapito Välitön häiriökorjaus Tasainen tuotannon sujuvuus suunniteltu kunnossapito seisokki elinjaksokustannukset Käyntiasteen parantaminen psk standardi seisokkien hallinta käyttövarmuus ehkäisevä kunnossapito kunnossapidon tehokkuus Jaksotettu kunnossapito kunnossapitosuunnitelma kunnossapitovarmuus Siirretty häiriökorjaus käyttöaste kunnossapidettävyys Häiriökorjaukset toiminta aste vikaantuminen Tilanteenmukainen huolto seisakki sfs standardit korjausvelka tuotannon kokonaistehokkuus Kuntoon perustuva suunniteltu korjaus laatukerroin

Jätä yhteydenottopyyntö

Olemme kunnossapidon ja kalustonhallinnan kehittämisen asiantuntijoita

Soita : +358 50 4488312
Tarjouspyyntö