<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=200535291051472&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

RISKIARVIOT JA AUDITOINNIT

Käyttämäsi viitekehyksen mukaan, esim. GDPR, VAHTI, KATAKRI, FK-Ohjeet, BREEAM jne.

Testi

Image of pretty businessman balancing on rope

Yleiskatsaus :

Toteutamme asiakaskohtaisesti riskiarviot ja auditoinnit asiakkaan tarpeen mukaisesti. Riskiarvioinnin ja adutioinnin tarpeeseen ja laajuuteen vaikuttavat aina yksilölliset tekijät, kuten toimialaa koskeva lainsäädäntö, toiminnan laajuus ja laatu sekä muut asiakkaan toimintaympäristössä vaikuttavat tekijät.

Riskiarvionnin tarkoituksena voi olla esimerkiksi:

  • Selvittää toimintaan tai toimipaikkaan kohdistuvat riskit, käyttäen esimerkiksi VAHTI-ohjetta tai KATAKRI-viitekehystä
  • Määritellä soveltuvat riskienhallintatoimenpiteet riskiarvioinnin perusteella

 

Auditoinnin tarkoituksena voi olla esimerkiksi:

  • Selvittää miten toiminta täyttää nyt sille asetetut vaatimukset
  • Antaa kehitys- ja parannusehdotukset
  • Selvittää ne toimenpiteet jotka on tehtävä, jotta viitekehyksen (esim. VAHTI-ohje tai KATAKRI) vaatimukset täyttyvät

 

Miten voimme auttaa sinua?

Meillä on kokemusta useiden eri viitekehysten vaatimuksenmukaisuuden selvittämisestä ja olemme toteuttaneet kokonaisvaltaista riskienarviointia niin kiintestöalalla, teollisuudessa kuin valtionhallinnon ympäristöissä. Asiantuntijoillamme on laajasti kokemusta käytännön työstä ja osaamme tuottaa asiakkaillemme selkeää ja hyödynnettävää tietoa, jonka avulla toimintaa kehitetään.