<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=200535291051472&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
kunnossapito_spotilla_kirjaus_marko

Kunnossapito

Ideoita ja ajatuksia kunnossapidon kehittämisestä
 
kunnossapidon tasot Kunnossapito-ohjelma Kunnossapitojärjestelmä Kunnossapitosovellus Kunnossapito ohjelmisto Kunnossapito Huolto ja kunnossapito Kalustonhallinta Teollisuuden kunnossapito häriökorjauksen kustannusvaikutus kunnonvalvonnan värähtelymittaus Kunnostaminen korjaava kunnossapito kunnonvalvonta parantava kunnossapito Välitön häiriökorjaus Tasainen tuotannon sujuvuus suunniteltu kunnossapito seisokki elinjaksokustannukset Käyntiasteen parantaminen psk standardi seisokkien hallinta käyttövarmuus ehkäisevä kunnossapito kunnossapidon tehokkuus Jaksotettu kunnossapito kunnossapitosuunnitelma kunnossapitovarmuus Siirretty häiriökorjaus käyttöaste kunnossapidettävyys Häiriökorjaukset toiminta aste vikaantuminen Tilanteenmukainen huolto seisakki sfs standardit korjausvelka tuotannon kokonaistehokkuus Kuntoon perustuva suunniteltu korjaus laatukerroin

Perusteita kunnossapidon kehittämiseen

Kunnossapidon kehittäminen on raakaa työtä, mutta myös palkitsevaa ja ennen kaikkea mahdollista!

Tässä artikkelissa on käyty läpi joitakin teollisuuden kunnossapidon peruskäsitteitä, joiden tunteminen on tärkeää jos haluaa kehittää kunnossapitotoimintaa.

Kunnossapidon kehittämisen näkökulmasta on tärkeää tietää ne lähtökohdat joista ponnistetaan ja ne tavoitteet joita pyritään saavuttaa. Osana tavoitteellista kehitystyötä pyritään saamaan aikaan kestäviä hyötyjä toiminnassa. 

Suuri osa ihmisistä ei nauti "paniikinomaisesta" tekemisestä, eli kunnossapidon kontekstissa siitä, kun laitteet ja koneet hajoavat jatkuvasti äkkiarvaamatta ja yllättäen.

Mitä olisi tehtävä, että voitaisiin siirtyä reaktiivisesta jatkuvasta korjaavasta kunnossapidosta esimerkiksi ehkäisevään ja ennakoivaan kunnossapitoon. 

Artikkelimme tarkoituksena on antaa joitakin perustietoja asiasta ja antaa ideoita siihen, mitä olisi tehtävä asioiden tavoitteellisen kehittämisen näkökulmasta.

Kunnossapito-ohjelma Kunnossapitojärjestelmä Kunnossapitosovellus Kunnossapito ohjelmisto Kunnossapito Huolto ja kunnossapito Kalustonhallinta Teollisuuden kunnossapito häriökorjauksen kustannusvaikutus kunnonvalvonnan värähtelymittaus Kunnostaminen korjaava kunnossapito kunnonvalvonta parantava kunnossapito Välitön häiriökorjaus Tasainen tuotannon sujuvuus suunniteltu kunnossapito seisokki elinjaksokustannukset Käyntiasteen parantaminen psk standardi seisokkien hallinta käyttövarmuus ehkäisevä kunnossapito kunnossapidon tehokkuus Jaksotettu kunnossapito kunnossapitosuunnitelma kunnossapitovarmuus Siirretty häiriökorjaus käyttöaste kunnossapidettävyys Häiriökorjaukset toiminta aste vikaantuminen Tilanteenmukainen huolto seisakki sfs standardit korjausvelka tuotannon kokonaistehokkuus Kuntoon perustuva suunniteltu korjaus laatukerroin

Mitä on ennakoiva kunnossapito?

Kunnossapito ja huolto eivät Suomessa ole käsitteinä täysin vakiintuneita. Eri toiminnan aloilla näiden käsitteiden sisältö ja merkitys saattavat vaihdella huomattavastikin. Samaan käsitepiiriin ja toiminta-alueeseen kuuluvat näiden lisäksi termit tehdaspalvelu ja kiinteistönhoito.

Huollon toiminta on pääosin konkreettista: ennakoivia toimenpiteitä, vianetsintää ja vikojen korjaamista. Huollon päätarkoitus on varmistaa tuotannon ja muiden koneiden ja laitteiden halutun mukainen toiminta.
Kunnossapito on tuotantoon liittyvien koneiden ja laitteiden sekä tuotantokiinteistön toimintakunnon ylläpitoon liittyvä yleistermi. Se on kattoterminä huomattavasti laajempi kuin huolto.
Konkreettisten toimien lisäksi kunnossapitoon liittyy keskeisenä osana oma ajattelutapa.  

kustannukset.jpg

Mistä kunnossapidon kustannukset syntyvät?

Kunnossapidon kustannukset syntyvät useista tekijöistä, joista toiset ovat etukäteen hyvin tiedettävissä ja toiset vaikeammin ennustettavissa. Kun kunnossapidon kustannukset on tiedossa, voidaan myös pyrkiä löytämään keinoja näiden kustannusten minimointiin. Erityisesti tehottomuus ja/tai laaduttomuus ennakoivassa- ja korjaavassa kunnossapidossa johtaa ylimääräisiin kustannuksiin. 
Kunnossapito-ohjelma Kunnossapitojärjestelmä Kunnossapitosovellus Kunnossapito ohjelmisto Kunnossapito Huolto ja kunnossapito Kalustonhallinta Teollisuuden kunnossapito häriökorjauksen kustannusvaikutus kunnonvalvonnan värähtelymittaus Kunnostaminen korjaava kunnossapito kunnonvalvonta parantava kunnossapito Välitön häiriökorjaus Tasainen tuotannon sujuvuus suunniteltu kunnossapito seisokki elinjaksokustannukset Käyntiasteen parantaminen psk standardi seisokkien hallinta käyttövarmuus ehkäisevä kunnossapito kunnossapidon tehokkuus Jaksotettu kunnossapito kunnossapitosuunnitelma kunnossapitovarmuus Siirretty häiriökorjaus käyttöaste kunnossapidettävyys Häiriökorjaukset toiminta aste vikaantuminen Tilanteenmukainen huolto seisakki sfs standardit korjausvelka tuotannon kokonaistehokkuus Kuntoon perustuva suunniteltu korjaus laatukerroin

Mikä on hyvän kunnossapidon määritelmä?

Hyvän kunnossapidon näkökulmaa voidaan tarkastella useasta näkökulmasta, mikä on se oikea?

Kunnossapitokäsite on laaja, monitahoinen ja -tasoinen. Kunnossapidon tavoitteena on huolehtia koneiden, laitteiden ja rakennusten kunnosta, jotta tuotanto voi tapahtua olosuhteissa, jotka ovat edullisimmat nettotuottojen, turvallisuuden, ympäristön ja laadun kannalta ja palvelu voidaan tuottaa siten, että asiakas on tyytyväinen ja kustannusten ja laadun suhde mahdollisimman edullinen (tämä koskee palveluja yleensä, esim. hissit, tietotekniikka, projektit...). 

Mitä on siis hyvä kunnossapito? Hyvää kunnossapitoa voidaan arvioida näkökulmista kuten lainsäädännön velvoitteiden täyttyminen, laiteturvallisuuden toteutuminen, kustannustehokkuus tai optimaalinen tuotannon käyttöaste.  

Kunnossapito-ohjelma Kunnossapitojärjestelmä Kunnossapitosovellus Kunnossapito ohjelmisto Kunnossapito Huolto ja kunnossapito Kalustonhallinta Teollisuuden kunnossapito häriökorjauksen kustannusvaikutus kunnonvalvonnan värähtelymittaus Kunnostaminen korjaava kunnossapito kunnonvalvonta parantava kunnossapito Välitön häiriökorjaus Tasainen tuotannon sujuvuus suunniteltu kunnossapito seisokki elinjaksokustannukset Käyntiasteen parantaminen psk standardi seisokkien hallinta käyttövarmuus ehkäisevä kunnossapito kunnossapidon tehokkuus Jaksotettu kunnossapito kunnossapitosuunnitelma kunnossapitovarmuus Siirretty häiriökorjaus käyttöaste kunnossapidettävyys Häiriökorjaukset toiminta aste vikaantuminen Tilanteenmukainen huolto seisakki sfs standardit korjausvelka tuotannon kokonaistehokkuus Kuntoon perustuva suunniteltu korjaus laatukerroin

Mitä ovat hyvän kunnossapidon mittarit?

Käytettävyysaste on selkeä mittari laitteen tai koneen kohdalla. Jos laitteen käytettävyysaste on 100%, voidaan sanoa, että sen kunnossapito on onnistunut. On kuitenkin syytä huomata, että tässä ohitetaan kunnossapidon toinen puoli, eli kustannukset. Jos 100% käyttöaste saavutetaan kestämättömillä kustannuksilla, lopputulos ei oikeuta keinoja. 

Jotta kunnossapidon mittarit voidaan suunnitella järkevästi - eli siten, että ne huomioivat kokonaistaloudellisuuden, on tehtävä riittävä määrä taustatutkimusta ja analyysia asioiden vaikuttavuussuhteista. Liian usein luodut mittaristot mittaavat vain pintapuolisesti toiminnan onnistumista, siten, että ääripäät toiminnasta nousevat helposti esiin. Eri asioiden vaikutussuhteiden ymmärtäminen auttaa kuitenkin tehokkaamaan ja paremmin palvelevan mittariston luomisessa.

Kunnossapito-ohjelma Kunnossapitojärjestelmä Kunnossapitosovellus Kunnossapito ohjelmisto Kunnossapito Huolto ja kunnossapito Kalustonhallinta Teollisuuden kunnossapito häriökorjauksen kustannusvaikutus kunnonvalvonnan värähtelymittaus Kunnostaminen korjaava kunnossapito kunnonvalvonta parantava kunnossapito Välitön häiriökorjaus Tasainen tuotannon sujuvuus suunniteltu kunnossapito seisokki elinjaksokustannukset Käyntiasteen parantaminen psk standardi seisokkien hallinta käyttövarmuus ehkäisevä kunnossapito kunnossapidon tehokkuus Jaksotettu kunnossapito kunnossapitosuunnitelma kunnossapitovarmuus Siirretty häiriökorjaus käyttöaste kunnossapidettävyys Häiriökorjaukset toiminta aste vikaantuminen Tilanteenmukainen huolto seisakki sfs standardit korjausvelka tuotannon kokonaistehokkuus Kuntoon perustuva suunniteltu korjaus laatukerroin

Hyvä kunnossapitojärjestelmä

Miten kuvaisimme hyvää sähköistä kunnossapitojärjestelmää?

Minkälainen on hyvä kunnossapitojärjestelmä? Mitä ominaisuuksia sen pitäisi sisältää ja mitä se saisi maksaa?

Ei ole olemassa yhtä ratkaisua kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin. Jokaisen yrityksen tilanne on erilainen ja kahden erilaisen yrityksen välillä voi olla iso ero sen osalta, minkälainen kunnossapitojärjestelmä niille soveltuisi. Oikean ratkaisun tekeminen vaatii tutustumista erilaisiin ratkaisuihin ja ennen kaikkea omien tavoitteiden asetantaa sekä omien resurssien kriittistä arviointia. 

Olemme tässä artikkelissa tuoneet esiin joitakin eroja tyypillisten kunnossapitojärjestelmien välillä ja tuomme esiin näkökulmia, joita on syytä miettiä kunnssapitojärjestelmää valittaessa. 

Elderly man cleans the gutter outside

Minkälainen on hyvä huoltokirja?

Mitkä asiat ovat tärkeitä kunnossapito- tai huoltokirjasovellukselle?

Huoltokirjasovelluksilla viitataan tyypillisesti joko kiinteistöjen- tai teollisuuden laitteiden kunnosapitosovelluksiin. Puhutaan myös sähköisistä huoltokirjoista, talokirjoista tai kunnossapitosovelluksista. Vaikka kiinteistöjen "yleisellä" kunnossapidolla ja teollisuuden laitteiden kunnossapidolla on selviä eroja, niillä on myös hyvin paljon yhteistä.

Käsittelemme artikkelissamme kysymystä siitä, minkälaiset ominaisuudet ja asiat ovat tärkeitä sähköisesti toimivalle huoltokirjalle, jotta siitä saadaan ne hyödyt irti joita silmällä pitäen siihen on investoitu. Artikkelimme käsittelee erityisesti kiinteistön huoltokirjaa sovellutuskohteena, mutta kuten jo todettua, monet lainalaisuudet pätevät kunnossapitoon "yleisesti" riippumatta sen kohteesta. 

Kunnossapito-ohjelma Kunnossapitojärjestelmä Kunnossapitosovellus Kunnossapito ohjelmisto Kunnossapito Huolto ja kunnossapito Kalustonhallinta Teollisuuden kunnossapito häriökorjauksen kustannusvaikutus kunnonvalvonnan värähtelymittaus Kunnostaminen korjaava kunnossapito kunnonvalvonta parantava kunnossapito Välitön häiriökorjaus Tasainen tuotannon sujuvuus suunniteltu kunnossapito seisokki elinjaksokustannukset Käyntiasteen parantaminen psk standardi seisokkien hallinta käyttövarmuus ehkäisevä kunnossapito kunnossapidon tehokkuus Jaksotettu kunnossapito kunnossapitosuunnitelma kunnossapitovarmuus Siirretty häiriökorjaus käyttöaste kunnossapidettävyys Häiriökorjaukset toiminta aste vikaantuminen Tilanteenmukainen huolto seisakki sfs standardit korjausvelka tuotannon kokonaistehokkuus Kuntoon perustuva suunniteltu korjaus laatukerroin

Huoltoraportti osana kunnossapitoa ja huoltotoimintaa

Mikä on hyvän huoltoraportin merkitys kunnossapitotoiminnan laadulle ja tehokkuudelle? Miksi laadukkaiden huoltoraporttien laatiminen on usein hankalaa ja työlästä? Olemme tässä artikkelissa pohtineet syitä näihin kysymyksiin ja esittäneet ratkaisuja sille, miten huoltoraporttien laatimiseen tarvittavat tiedot voidaan kerätä sähköisillä lomakkeilla, jolloin laadukas raportti voidaan tuottaa automaattisesi. 

Lyhyelläkin matematiikalla voidaan tehdä seuraava laskuharjoiteus: ajatellaan, että kunnossapitoon tai huoltoon liittyviä paperilomakkeita ja raportteja tehdään kuukaudessa 200kpl ja että jos ämä lomakkeet ja raportit sähköistetään, säästetään 30min jokaisen raportin kohdalla. Tällöin 30min * 100kpl * 30€(tuntipalkka) =  1500,00 € / kk säästöä. Entä jos lomakkeita ja raportteja täytetään 1000kpl? Tai 2000kpl?

Sen lisäksi että raporttien siirtäminen digitaaliseksi tuo tehokkuutta, parantaa se myös laatua. Kun laadukas huoltoraportti syntyy automaattisesti huoltajan toimesta samalla kun huoltoa tehdään, on se asiakkaan käytössä sähköpostissa jo ennen kuin huoltaja on edes poistunut paikalta. Asiakas saa oikeat tiedot ja tietää mistä on maksanut, jolloin asiakastyytyväisyys paranee.

3D businessmen assembling a puzzle with a supervisor checking the quality control

Hyvä kunnossapidon laatujärjestelmä

Mitkä asiat tekevät hyvän kunnossapidon laatujärjestelmän?

Laatujärjestelmien suurin heikkous on yleisesti se, että ne ovat irrallaan toiminnasta olevia kuvauksia siitä, miten asioita pitäisi tehdä. Tämä johtaa tilanteeseen, jossa käytännön toiminta ei vastaa laatujärjestelmän kuvauksia,  koska käytännön toiminnassa kuvauksia ei joko a) osata noudattaa, b) niitä ei ole järkevä noudattaa tai c) niitä ei haluta noudattaa.

Hyvän laatujärjestelmän kohdalla laatujärjestelmä on osa toimintaa - siten, että laatujärjestelmässä kuvatut prosessit "pyörivät" käytössä olevien ohjelmistojen sisällä ja ihmiset jotka prosesseja toteuttavat toimivat laatujärjestelmän mukaan enemmän intuitiivisesesti, kuin aktiivisesti harkiten. 

Miten tähän tilanteeseen on mahdollista päästä myös kunnossapidossa?

Voidaan lomakkeita sähköistämällä säästää rahaa?

Paperilomakkeiden digitalisointi voi tuoda säästöjä

Teollisuuden kunnossapito sisältää monenlaisten lomakkeiden täyttämistä prosessien eri vaiheissa. Voitaisiinko paperilomakkeet digitalisoimalla saada säästöjä? Miten säästöjä voitaisiin saada? Aika on rahaa ja tieto on valttia.

Digitaalinen lomake voidaan täyttää vähintään 60% nopeammin kuin paperilomake - huomioiden, että se kulkee aina taskussa mukana. Oikea tieto liikkuu digitaalisesti silmänräpäyksessä oikeaan paikkaan ja mahdollistaa oikeiden päätösten tekemisen. 

Olemme kunnossapidon ja kalustonhallinnan kehittämisen asiantuntijoita

Soita : +358 50 4488312
OTA YHTEYTTÄ