<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=200535291051472&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Close up of businessman drawing increasing graph with marker

Spotilla koulutus- ja konsultointipalvelut

Autamme sinua toimintasi kehittämisessä

Haluatko kehittää toimintaasi? Kaipaatko hands-on tukea ja tekemistä muutoksen vauhdittamiseksi?

Liiketoiminnan kehittäminen on välttämätöntä organisaation menestymisen kannalta.

Seclion tarjoaa sinulle monipuoliset koulutukset ja konsultointia toimintasi kehittämisen tueksi esimerkiksi liiketoiminnan prosessien kehittämiseen sekä prosessien mallintamiseen. Koulutuksemme ovat saaneet positiivista palautetta ja kehitämme niitä jatkuvasti  -samoin kuin kouluttajiamme.

Tervetuloa oppimaan ja saavuttamaan koulutusten avulla tavoitteesi!

 

Koulutus: Sähköistä paperilomakkeesi

Olisko jo aika päästä eroon paperisista tehtävälomakkeista ja paperilappusista?

Voimme sähköistää paperilomakkeesi Spotillan avulla. Säästä aikaa sähköisillä lomakkeilla ja dokumentoi samalla tehdyt tehtävät. 

Spotilla mahdollistaa minkä hyvänsä paperilomakkeen sähköistämisen. Näitä lomakkeita ovat esimerkiksi erilaiset tarkastus-, mittaus-, lupa- ja raportointilomakkeet (katso lisää täältä)

Lomakkeiden sähköistäminen Spotillan avulla on helppoa. Koulutuksessa käymme läpi käyttämäsi paperilomakkeet ja mallinnamme yhden tai useamman niistä valmiiksi Spotillaan. Samalla käymme läpi toiminnalliset prosessit, jotka liittyvät lomakkeiden täyttämiseen ja niiden mahdolliseen tarkastukseen tai hyväksyntään. 

Koulutusmuoto
Ennakkotehtävä, Työpaja, Etäpalaveri

Kesto
1 päivä + ennakkotehtävä ja 1 h jatkokehityspalaveri 

Hinta 1490 €

Koh­de­ryh­mä

Koulutus soveltuu:

 • Toiminnan kehittämisestä vastaaville henkilöille, jotka haluavat ottaa Spotillasta kaikki tehot irti
 • Toiminnan ja prosessien kehittämiseen osallistuville henkilöille, jotka tietävät, miten paperilomakkeet toimivat ja mitä kehitettävää niissä olisi
 • Henkilöille, jotka vastaavat yrityksen ennakkohuoltoprosessista ja/tai sen suunnittelusta

Esi­tie­dot

Jotta koulutuksesta saadaan täysi teho irti, on syytä kerätä valmiiksi ne paperilomakkeet, joita organisaatio nyt käyttää. Samalla on hyvä varmistaa, että on tiedossa, mitä kehitettävää lomakkeissa olisi ja/tai että koulutukseen osallistuu henkilö, joka tietää nämä asiat. 

Ennakkotehtävä

 • Seclionille toimitetaan joitakin esimerkkejä käytettävistä paperilomakkeesta ja niiden kehittämistarpeista

Spotillan rooli kehittämisessä

 • Tehtävät ja tehtäväpohjat

Koulutuksen jälkeen

 • Spotillaan on mallinnettu vähintään 1 paperilomake valmiiksi ja asiakkaan koulutukseen osallistuneet henkilöt osaavat itse muokata lomakkeita ja luoda niitä tarvittaessa lisää Spotillaan.

Hinta 1490 € (sis. palaverit + työpajan ja yhden (1) lomakkeen mallintamisen valmiiksi asiakkaan ympäristöön). Lisälomakkeet mallinnetaan asiakkaan puolesta valmiiksi hintaan 250 €/ lomake

 

 

 

Koulutus: Ennakoivan kunnossapidon kehittäminen Spotillan avulla

Koulutuksen käytyäsi ymmärrät, kuinka liiketoimintaprosessien kehittäminen on osa liiketoiminnan jatkuvaa monikanavaista kehittämistä.

Koulutuksen jälkeen osa ennakoivan kunnossapidon prosesseista on mallinnettu Spotillaan ja henkilöstö saadaan toimimaan uudella tavalla Spotillaa käyttäen.

Huomaat, kuinka sujuvat ja hyvin suunnitellut ja mallinnetut prosessit helpottavat arkea työssä sekä raportointia ja selkeyttävät toimintaa sekä antaa dataa toimintaprosessien jatkokehitystä varten. Tiedostat myös prosessien vaikutuksen työntekijäkokemukseen ja liiketoiminnallisen arvon.

Koulutuksessa käydään läpi yrityksenne ennakkohuoltoprosessi. Koulutus koostuu ennakkomateriaalin perusteella teille räätälöidystä työpajasta, jossa käydään läpi kehittävällä otteella ennakkohuoltoprosessinne ja mallinnetaan se Spotilla palveluunne. Kuvaamme myös toimintaprosessin teille soveltuvalla tavalla laatujärjestelmäänne.

Koulutusmuoto
Ennakkotehtävä, Työpaja, Etäpalaveri

Kesto
1 päivä + ennakkotehtävä ja 1 h jatkokehityspalaveri 

Hinta
1490 €

Koh­de­ryh­mä

Koulutus soveltuu:

 • Toiminnan kehittämisestä vastaaville henkilöille
 • Toiminnan ja prosessien kehittämiseen osallistuville henkilöille
 • Henkilöille, jotka vastaavat yrityksen ennakkohuoltoprosessista ja/tai sen suunnittelusta

Esi­tie­dot

Ymmärrys yrityksen/organisaation huoltotoiminnasta ja ennakkohuollon prosesseista auttaa jäsentämään koulutuksessa saatavaa informaatiota ja auttaa mallinnuksessa.

Ennakkotehtävä

 • Seclionille toimitetaan tietoa tarkastettavista kohteista

Prosessiajattelun taustaa

 • Prosessien kehittämisen lähtökohdat ja periaatteet

Prosessien mallintaminen

 • Mallintamisvälineitä
 • Prosessien rajaus
 • Roolit
 • Mallintaminen Spotillaan ja testaus

Spotillan rooli kehittämisessä

 • Tehtävät ja tehtäväpohjat

Koulutuksen jälkeen

 • Seclion toimittaa soveltuvan kuvauksen toimintaprosesseista dokumentoitavaksi laatujärjestelmään
 • Spotilla palveluun on mallinnettu vähintään osa ennakoivan kunnossapidon prosesseista
 • Asiakkaalla on valmius jatkaa ennakoivan kunnossapidon toiminnan kehittämistä Spotillan avulla

 

 

Koulutus: Sähläys seis, vikailmoitukset ja korjaava kunnossapito haltuun!

Koulutuksen käytyäsi ymmärrät, kuinka liiketoimintaprosessien kehittäminen on osa liiketoiminnan jatkuvaa monikanavaista kehittämistä. Koulutuksen aikana mallinnamme vikailmoitukset ja korjaavan kunnossapidon prosessit Spotillaan ja pääset heti liikkeelle.  

Huomaat, kuinka sujuvat ja hyvin suunnitellut ja mallinnetut prosessit helpottavat arkea työssä sekä raportointia ja selkeyttävät toimintaa sekä antaa dataa toimintaprosessien jatkokehitystä varten. Tiedostat myös prosessien vaikutuksen työntekijäkokemukseen ja liiketoiminnallisen arvon.

Työpajassa käydään läpi yrityksen/organisaation korjaushuoltoprosessi. Koulutus koostuu ennakkomateriaalin perusteella teille räätälöidystä työpajasta, jossa käydään läpi korjaushuoltoprosessinne ja mallinnetaan se tai mahdollisesti paranneltu versio prosesseista Spotilla palveluun (palvelupyynnöt ja herätteet).

Päivän aikana käydään läpi vastuita ja rooleja huollossa (käyttäjäroolit), erilaisia korjaushuollon tarpeita sekä käydään läpi koko vikailmoitusprosessi ja viestintä prosessin etenemisestä (herätteet). Edellä mainitun lisäksi pidämme vielä tunnin jatkokehityspalaverin etäyhteydellä sekä kuvaamme myös toimintaprosessin teille soveltuvalla tavalla laatujärjestelmäänne (prosessikaavio ja sanalliset kuvaukset).

Koulutusmuoto
Ennakko tehtävä, Työpaja, Etäpalaveri

Kesto
1 pvän työpaja + ennakkotehtävä ja 1 h jatkokehityspalaveri etänä

Hinta
1490 €

Koh­de­ryh­mä

Koulutus soveltuu:

 • Toiminnan kehittämisestä vastaaville henkilöille
 • Toiminnan ja prosessien kehittämiseen osallistuville henkilöille
 • Henkilöille, jotka vastaavat yrityksen korjaushuoltoprosessista ja/tai sen suunnittelusta

Esi­tie­dot

 • Ymmärrys yrityksen huoltotoiminnasta ja korjaushuollon prosesseista auttaa jäsentämään koulutuksessa saatavaa informaatiota ja auttaa mallinnuksessa

Ennakkotehtävä

 • Seclionille toimitetaan tietoa korjattavista kohteista, rooleista ja nykyisistä toimintamalleista ja/tai järjestelmistä

Prosessiajattelun taustaa

 • Prosessien kehittämisen lähtökohdat ja periaatteet

Prosessien analysointi

 • Prosessien mittaaminen
 • Prosessien kypsyyden arviointi

Prosessien mallintaminen

 • Mallintamisvälineitä
 • Prosessien rajaus
 • Roolit
 • Mallintaminen Spotillaan ja testaus

Spotillan rooli kehittämisessä

 • Palvelupyynnöt, töiden dokumentointi, heräteviesti ja työjonon hallinta


Koulutuksen jälkeen

 • Spotillaan on mallinnettu korjaavan kunnossapidon prosessit tärkeimmiltä osin
 • Seclion toimittaa soveltuvan kuvauksen toimintaprosesseista dokumentoitavaksi laatujärjestelmään

Koulutus: Spotilla monipuolisena sähköisenä rekisterinä

Spotillaa voi hyödyntää joustavasti myös erilaisten rekisterin rakentamisessa ja ylläpitämisessä. Voit ylläpitää helposti esimerkiksi lakisääteistä terveydenhoitolaitteiden rekisteriä, henkilön lakisääteisten rekisterien pätevyysrekisteriä, kemikaalirekisteriä, sopimusrekisteriä jne.

Kaikki tarpeellinen tieto saatavilla nopeasti ja näppärästi.

Autamme teitä koostamaan rekisterin Spotilla palveluun ja koulutamme teidät rekisterin ylläpitoon.

Työpajassa rakennetaan tarvittava(t) rekisteri(t) sekä niihin liittyvät muistutukset jaherätteet. Koulutus koostuu ennakkomateriaalin perusteella teille räätälöidystä työpajasta sekä yhdestä jatkopalaverista.

Työpajapäivän aikana rakennetaan rekisteri Spotilla palveluun, käydään läpi prosessi, joka liittyy rekisterin ylläpitoon sekä harjoitellaan rekisterin ylläpitoa. Tämän lisäksi pidämme vielä tunnin jatkokehityspalaverin etäyhteydellä ja kuvaamme myös toimintaprosessin teille soveltuvalla tavalla laatujärjestelmäänne.

Koulutusmuoto
Ennakko tehtävä, Työpaja, Etäpalaveri

Kesto
1 pvän työpaja + ennakkotehtävä ja 1 h jatkokehityspalaveri etänä

Hinta
1490 €

Koh­de­ryh­mä

Koulutus soveltuu:

 • Toiminnan kehittämisestä vastaaville henkilöille
 • Toiminnan ja prosessien kehittämiseen osallistuville henkilöille
 • Henkilölle, jotka vastaavat ko. rekisteristä


Koulutusmuoto
Ennakko tehtävä, Onsite Työpaja, Etäpalaveri


Kesto
1 päivä + ennakkotehtävä ja 1 h (etä)jatkokehityspalaveri

Esi­tie­dot

 • Ymmärrys yrityksen rekisterin tarpeista ja sen ylläpitämisen prosesseista on avuksi, ei välttämätöntä

Ennakkotehtävä

 • Seclionille toimitetaan tietoa siirrettävästä rekisteristä

Prosessiajattelun taustaa

 • Prosessien kehittämisen lähtökohdat ja periaatteet

Prosessien analysointi

 • Prosessien mittaaminen
 • Prosessien kypsyyden arviointi

Rekisterin prosessit

 • Prosessien rajaus
 • Roolit ja oikeudet rekisteriin
 • Määräpäiviin sidotus tehtävät, jotka liittyvät rekisterin kohteisiin
 • Mallintaminen Spotillaan ja testaus


Koulutuksen jälkeen

 • Teillä on valmis sähköinen rekisteri sekä osaaminen ja prosessi rekisterin ylläpitämiseksi
 • Seclion toimittaa soveltuvan kuvauksen toimintaprosesseista dokumentoitavaksi laatujärjestelmään

Koulutus: Spotillan Integrointi toisiin järjestelmiin (Zapier koulutus)

Spotilla palvelu on integroitu Zapier-integraatioalustaan (Zapier)

Tällä hetkellä käytössäsi on seuraavat mahdollisuudet:

Siirrä Spotillaan luotu uusi kohde johonkin toiseen tietojärjestelmiin:
 • Uusi viesti
 • Uusi tehtävä
 • Valmistunut tehtävä
 • Uusi palvelupyyntö

Kaikissä edellä mainituissa tapauksissa voit Zapier integraation avulla siirtää Spotillassa olevat tiedot johonkin toiseen järjestelmään. 


Autamme teitä tässä koulutuksessa käyttämään Zapier integraatiota siirtääkseenne Spotillassa olevia tietoja toiseen järjestelmään.

Työpajassa näytämme miten Zapierin avulla rakennetaan integraatioita eri järjestelmien välille ja toteutamme yhden tai useamman integraatioketjun kanssanne. 


Koulutusmuoto
Etäpalaveri (työpaja 2,5h)

Kesto
2,5h

Hinta
250,00 €

Koh­de­ryh­mä

Koulutus soveltuu:

 • Olet kiinnostunut automatisoimaan prosesseja integroimalla Spotillaa muihin järjestelmään
 • Sinulla on pääkäyttäjätunnus Spotillaan ja oikeus/mahdollisuus integraatioiden toteuttamiseen muissa järjestelmissä


Koulutusmuoto
Etäpalaveri


Kesto
2,5h


Koulutuksen jälkeen

 • Olemme toteuttaneet integraatioita jos sinulla on pääkäyttäjätunnus Spotillan lisäksi muihin järjestelmiin
 • Tunnet ja tiedät Zapierin mahdollisuudet tietojen integroinnissa
 • Tiedät miten Spotillan tietoja voidaan integroida ja miten se voi tehostaa toimintaasi
Copy #1 of perus_banneri_spotilla

Jätä yhteydenottopyyntö

Olemme kunnossapidon ja kalustonhallinnan kehittämisen asiantuntijoita

Soita : +358 50 4488312
Tarjouspyyntö