bg-06.jpg

KIINTEISTÖN SÄHKÖINEN HUOLTOKIRJA

Ideoita ja ajatuksia huollon ja kunnossapidon tehostamisesta
Close up of hand repairing pipes with wrench

Hyvä kiinteistön huoltokirja?

Huoltokirja voi tarkoittaa monia asioita, "hyvä huoltokirja" vielä useampia.

Sähköinen huoltokirja tai kiinteistön huoltokirja on "hyvä" sillon, kun se palvelee sekä omistajan- että palveluntuottajan ja/tai loppukäyttäjän tarpeita. Nämä tarpeet ovat yleensä samankaltaisia, mutta eivät aina samoja. Ensimmäinen ja tärkein vaatimus nykymaailmassa on, että tiedon tulee olla mobiilista käytettävää. Toisin sanoen, sekä tietojen hakeminen että niiden syöttäminen tulee olla mahdollista tehdä mobiilisti.). 

Olemme pohtineet tässä blogitekstissä eri näkökulmista tekijöitä, jotka tekevät hyvän huoltokirjasovelluksen. Jokaisella organisaatiolla tai toimijalla on luonnollisesti omia tarpeita, eikä yksi sovellus yleensä sisällä jok'ikistä asiaa joita jokin sidosryhmä haluaisi huoltokirjaan. Joitakin yhteisiä tekijöitä voidaan kuitenkin löytää.

one frustrated young business woman with many of post representing concept memory and frustration on work

Huolto ja ylläpitotehtävien suunnittelu

Tehokas ja oikein vaikuttava ylläpito- ja huoltotoiminta kulminoituu kahteen asiaan: ennakkohuoltojen määrittämiseen ja vikatilanteiden ratkaisuun.

Olemme huomanneet, että usein huoltotehtävien määrittäminen on puutteellisesti toteutettu. Vaikka sopimuksissa olisi selvästi määritelty, mitkä vastuaalueet kuuluvat kenenkin vastuulle tai vaikka yritys itse tietäisi mitä huoltoja olisi syytä tehdä, niitä ei ole suunnitellusti johdettu. .

Huollon toiminta jakautaa käytännössä kahteen osa-alueeseen: niihin huoltoihin (kuten vuosihuollot) jotka on etukäteen suunniteltu (perusteena esimerkiksi lakisääteinen määräys tai laitevalmistajan suositus laitteen huolloista) sekä niihin huoltoihin, jotka tehdään viankorjaustöiden yhteydessä.

Viankorjaus on kiinteistöjen osalta liian usein ottanut isännän roolin, kun se hyvin johdetussa toiminnassa on enemmänkin rengin asemassa. Mitä paremmin ennakkohuoltotoiminta on suunniteltu, sitä vähemmän viankorjauksia ilmenee ja sitä taloudellisesti ja toiminnallisesti parempaa toiminnasta tulee. 

Olemme tässä blogikirjoituksessa kuvailleet ennakkohuollon tehtävien suunnittelua ja luoneet työkalun, jonka avulla voit aloittaa huoltotehtävien suunnittelun. Lataa työkalu itsellesi blogista

any device

Miksi sähköinen talokirja kaikille kiinteistöille?

Miksi kaikilla kiinteistöillä - kokoono tai omistusmuotoon katsomatta - tulisi olla sähköinen talokirja?

Haluttiin tai ei, kaikki nykyään uutena rakennetut kiinteistöt - niin yksityisomistukseen tulevat asuinkerrostalot kuin liike- tai teollisuuskiinteistötkin, sisältävät mittavan määrän ylläpidettävää ja huollettavaa tekniikkaa. Elinkaarikustannusten näkökulmasta ei ole yhdentekevää miten kiinteistötekniikan ylläpito toteutetaan. 

Jokaisen valveutuneetn osakkeenomistajan tulisi tiedostaa hyvin johdetun kiinteistön ylläpidon ja huollon merkitys tekniikan elinkaarikustannuksille. Asian ulkoistainen vain isännöitsijöiden ja huoltoyritysten vastuulle ei todennäköisesti palvele osakkeen omistajien etuja. Elintärkeänä osana tätä kokonaisuutta on sähköinen kiinteistön talokirja, eli kiinteistön huoltokirja, jonne kaikki suunnittelut huollot ja ylläpidot tulisi aikatauluttaa ja josta pitäsi ilmetä kaikki tehdyt huollot ja korjaukset. 

Valitettavan usein nimenomaan tässä laadunhallinnan kannalta kriittisessä asiassa - eli töiden dokumentoinnissa on puutteita sekä liikekiinteistöissä että yksityisomisteisissa asunto-osakeyhtiöissä. Olemme tässä artikkelissa pohtineet näkökulmia asiaan liittyen. 

Olemme kunnossapidon ja kalustonhallinnan kehittämisen asiantuntijoita

Seclion Oy

Vantaankoskentie 14 G

Soita : +358 50 4488312
OTA YHTEYTTÄ