<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=200535291051472&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Asiantuntijamme

Marko Immonen

LYHYESTI

Marko Immonen on toiminut turvallisuusalalla eri tehtävissä vuodesta 2005 lähtien. Toiminnan pitkäjänteinen kehittäminen ja esimiestyö on ollut Markolla aina työn keskiössä. Turvallisuuden osa-alueista erityisesti turvateknisiin järjestelmiin liittyvät toiminnalliset ja taloudelliset asiat ovat tulleet tutuksi vuosien aikana mm. turvatekniikan aluepäällikön tehtävässä. Vartiointiliikkeen palveluksessa myös erilaiset vartioinnin muodot ovat tulleet hyvin tutuiksi.

Markon vahvuuksia ovat asiakkaiden tarpeiden ja tavoitteiden nopea hahmottaminen sekä ratkaisukeskeinen työote, joiden avulla hän pystyy auttamaan asiakkaitamme toiminnan kehittämisessä ja laajojenkin hankkeiden läpiviemisessä.

ERITYISOSAAMINEN

Toiminnan kehittäminen
Projektijohtaminen
Tavoitetilan määrittely ja kuvaaminen
Hankinnat

KIINNOSTUKSEN KOHTEET

Tominnan kehittäminen
Projektien suunnittelu ja johtaminen
Hankinnat
Palvelumallien suunnittelu ja kehittäminen

TOIMIALAKOHTAINEN KOKEMUS
Valtionhallinto
Kunnat ja kaupungit
Suuryritykset
Oppilaitokset ja kiinteistöala

TUTKINNOT JA PÄTEVYYDET
Merkonomi
TU-Asiantuntijasertifiointi
Työturvallisuuskortti

marko immonen

MARKO IMMONEN

johtava asiantuntija