<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=200535291051472&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Asiantuntijamme

Laura Lipponen

LYHYESTI

Liityin Seclionin laumaan maaliskuussa 2019, jonne siirryin oltuani vartiointiliikkeen palveluksessa 13 vuotta. Kokemusta vartiointiliikkeen osalta karttui kaikista vartiointimuodoista. Vartioinnin osalta tunnen kattavasti vartioinnin suunnittelun, kulurakenteen, toimintaympäristön riskien arvioinnin sekä turvallisuus- ja valvontaratkaisujen työkalut. Haltuunotot sekä kilpailutukset ovat niin ikään tuttuja. Seclionilla olen työskennellyt kehittäen asiakkaidemme turvallisuustekniikan ratkaisuja, pääsynhallinnan kokonaisuuksia, riskien arviointia, jatkuvuudenhallintaa, prosesseja sekä muita yritysturvallisuuden osa-alueita.

Valmistuminen YAMK Turvallisuusjohtamisen koulutusohjelmasta (Laurea-Ammattikorkeakoulu) loppuvuodesta 2020

ERITYISOSAAMINEN

Riskienhallinta
Adaptive Project Management
Vartiointipalvelut
Hankinnat ja kilpailutukset
Dokumentointi ja tietoturvallisuus

KIINNOSTUKSEN KOHTEET

Prosessien kehittäminen
Riskienhallinta, jatkuvuus ja varautuminen
Compliance, vaatimustenmukaisuus
Hankinnat
Turvallisuuspalveluiden suunnittelu


TOIMIALAKOHTAINEN KOKEMUS
Valtionhallinto
Kunnat ja kaupungit
Suuryritykset
Oppilaitokset ja kiinteistöala

 

TUTKINNOT JA PÄTEVYYDET
Tradenomi, turvallisuusalan koulutusohjelma
Ylioppilastutkinto
TU-asiantuntijaserfiointi
Turvasuojaajakortti

Laura Lipponen_netti

LAURA LIPPONEN
turvallisuusasiantuntija