<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=200535291051472&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Asiantuntijamme

Jani Vilhola

LYHYESTI

Jani Vilhola on työskennellyt turvallisuusalalla vuodesta 2011. Hänelle on kertynyt vahvaa käytännön osaamista vartioimis- ja järjestyksenvalvontatehtävistä, jonka lisäksi hän on toiminut erilaisissa turvallisuuden kehityshankkeissa asiantuntijaroolissa. Vilhola on toteuttanut myös kaupallisen ympäristön pelastus- ja turvallisuussuunnittelua sekä lukitus- ja turvateknisten kokonaisuuksien suunnittelua ja projektikoordinointia.

Hänen vahvuutensa painottuvat pelastus- ja turvallisuussuunnitteluun, fyysisen turvallisuuden suunnitteluun ja kouluttamiseen, vartiointiin ja järjestyksenvalvontaan sekä turvateknisten järjestelmien ylläpito- ja pääkäyttötehtäviin.

 

ERITYISOSAAMINEN

Safety (henkilöturvallisuus)
Pelastus- ja turvallisuussuunnittelu
Vartiointi- ja järjestyksenvalvontapalvelut
Turvatekniikka

KIINNOSTUKSEN KOHTEET

Turvallisuusjohtaminen
Riskienhallinta ja varautuminen
Palo- ja pelastustoiminta
Järjestelmäintegraatiot
Projektijohtaminen

 

TOIMIALAKOHTAINEN KOKEMUS
Valtionhallinto
Kunnat ja kaupungit
Suuryritykset

 

TUTKINNOT JA PÄTEVYYDET
Turvallisuusvalvoja, turvallisuusalan perustutkinto

Jani_Vilhola

Jani Vilhola
nuorempi turvallisuusasiantuntija