<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=200535291051472&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Asiantuntijamme

Jani Laurila

LYHYESTI

Jani Laurila on työskennellyt turvallisuusalalla vuodesta 2012 lähtien ja hän on uransa aikana kerryttänyt kokemusta sekä fyysisten että teknisten turvallisuuspalveluiden tuottamisesta. Jani on työskennellyt mm. valtionhallinnon turvallisuus- ja toimitilapalveluiden parissa, turvallisuusjärjestelmien huolto- ja asennustöiden projektipäällikön tehtävissä, sekä asiakkaiden turvallisuusjärjestelmien etä- ja pääkäyttötehtävissä. Lisäksi Jani on työskennellyt myös valvomotyötehtävissä sekä arvokuljetusten parissa. 

Janin vahvuuksia ovat monipuolinen osaaminen ja kokemus toimitilaturvallisuudesta, turvallisuusteknisistä ratkaisuista, sekä vartiointi- ja turvallisuuspalveluista.

 

ERITYISOSAAMINEN

Turvallisuustekniikka
Toimitilaturvallisuus
Projektinhallinta
Vartiointi- ja turvallisuuspalvelut

KIINNOSTUKSEN KOHTEET

Turvallisuustekniikka
Toimitilaturvallisuus
Palo- ja pelastusturvallisuus

TOIMIALAKOHTAINEN KOKEMUS
Valtionhallinto
Kunnat ja kaupungit
Oppilaitokset ja kiinteistöala
Suuryritykset

TUTKINNOT JA PÄTEVYYDET
Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto
Ylioppilas
TU-asiantuntijasertifiointi
Turvasuojaajakortti
Työturvallisuuskortti
Sähkötyöturvallisuuskortti


Jani Laurila

JANI LAURILA
turvallisuusasiantuntija