<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=200535291051472&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Asiantuntijamme

Jaakko Heikkinen

LYHYESTI

Jaakko Heikkinen on työskennellyt turvallisuusalalla erilaisissa tehtävissä vuodesta 2009 lähtien. Kokemusta Heikkiselle on kertynyt hallinnollisesta tietoturvasta, yritysturvallisuudesta, vartiointi- ja järjestyksenvalvontatehtävistä sekä turvatekniikan projektien suunnittelu-, projektointi- ja myyntitehtävistä.

Monipuolisen taustansa vuoksi Heikkisen vahvuuksia asiantuntijana ovat mm. laaja-alainen ymmärrys erilaisten turvallisuusratkaisujen vaikuttavuudesta, sekä turvallisuusjärjestelmiin liittyvien palveluiden, toteutusprojektien ja markkinahinnoittelun tuntemus.

 

ERITYISOSAAMINEN

Kameravalvontajärjestelmät
Kulunvalvonta- ja rikosilmoitinjärjestelmät
Hallinnollinen tietoturva
Yritysturvallisuus
Vartiointi- ja järjestyksenvalvontapalvelut

KIINNOSTUKSEN KOHTEET

Turvatekniikan projektit ja turvasuunnitelu
Tietoturvallisuus
Henkilöstöturvallisuus
Turvallisuuskulttuuri

TOIMIALAKOHTAINEN KOKEMUS
Valtionhallinto
Kunnat ja kaupungit
Oppilaitokset ja kiinteistöala
Suuryritykset

TUTKINNOT JA PÄTEVYYDET
Turvallisuuden ja riskienhallinnan tradenomi (AMK), valmistuminen 2021
Turvallisuusalan perustutkinto
TU-asiantuntijasertifiointi (SETI)
Työturvallisuuskortti

Jaakko Heikkinen

JAAKKO HEIKKINEN
turvallisuusasiantuntija