Asiantuntijamme

Jari-Pekka Vuorinen

LYHYESTI

Jari-Pekka Vuorinen on työskennellyt yksityisellä turvallisuusalalla lähes 20 vuoden ajan erilaisissa liiketoiminnan ja palveluiden johtotehtävissä, sekä asiantuntija- ja kenttätehtävissä. Hänellä on kokemusta turvallisuuden eri osa-alueiden yhteensovittamisesta, niin valtion-, ja julkishallinnon asiakkuuksista, kuin yksityisenkin sektorin puolelta.

Jari-Pekan vahvuuksia ovat monipuolinen kokemus ja osaaminen vartiointi- ja turvallisuuspalveluista sekä toimitila- ja yritysturvallisuudesta.

Jari-Pekka on aloittanut YAMK opinnot syksyllä 2021.

 

ERITYISOSAAMINEN

Palvelujohtaminen
Turvallisuusosaamisen kehittäminen
Fyysiset turvallisuuspalvelut
Hankinnat

KIINNOSTUKSEN KOHTEET

Turvallisuusjohtaminen
Turvallisuuskulttuuri
Palvelutuotannon tehostaminen
Toiminnan kehittäminen


TOIMIALAKOHTAINEN KOKEMUS
Valtionhallinto
Kunnat ja kaupungit
Suuryritykset
Oppilaitokset ja kiinteistöala

 

TUTKINNOT JA PÄTEVYYDET
Tradenomi (AMK)
Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto
Vartijan ammattitutkinto
Ylioppilastutkinto
ISPS-koulutus

J-P_Vuorinen

JARI-PEKKA VUORINEN

turvallisuusasiantuntija