<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=200535291051472&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Asiantuntijamme

Casper Turpeinen

LYHYESTI

Casper Turpeinen valmistuu turvallisuusalan tradenomiksi alkuvuodesta 2021. Opintojen yhteydessä Turpeinen on toiminut harjoittelijana julkishallinnon korkean turvallisuustason organisaatiossa, osallistuen muun muassa turvallisuuden (Security) johtamisjärjestelmän sekä siihen liittyvien suorituskykyindikaattorien laatimiseen.

Turpeinen seuraa ja osallistuu aktiivisesti turvallisuusalan järjestöjen toimintaan ja hän on mm. ASIS Internationalin Young Council jäsen. Turpeinen aloitti työt Seclionilla tammikuussa 2021.

 

ERITYISOSAAMINEN

Datan analysointi
Prosessien kuvaaminen
Riskien arviointi
Jatkuvuudenhallinta

KIINNOSTUKSEN KOHTEET

Toimitilaturvallisuus
Turvallisuusjohtaminen
Riskienhallinta
Toiminnan kehittäminen
Tietoturvallisuus

 

TOIMIALAKOHTAINEN KOKEMUS
Valtionhallinto

 

TUTKINNOT JA PÄTEVYYDET
Turvallisuus- ja riskienhallinnan tradenomi (valmistuminen alkuvuonna 2021)
Ylioppilastutkinto

Turpeinen_Casper

Casper Turpeinen
nuorempi turvallisuusasiantuntija (harjoittelija)