Asiantuntijamme

Asta Jukka

LYHYESTI

Asta Jukka on työskennellyt turvallisuusalalla vuodesta 2016. Hänelle on kertynyt vahvaa käytännön osaamista vartioimis- ja järjestyksenvalvontatehtävistä, jonka lisäksi hän on toiminut projektiesimiehenä tapahtumaturvallisuuden parissa ja hankkinut kokemusta myös yrityksen perustamisprosessista. Jukka on myös suorittanut IMTT:n järjestämän henkilösuojauskurssin sekä turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon. Jukka valmistui turvallisuuden- ja riskienhallinnan tradenomiksi tammikuussa 2022.

 

ERITYISOSAAMINEN

Safety (henkilöturvallisuus)
Pelastus- ja turvallisuussuunnittelu
Vartiointi- ja järjestyksenvalvontapalvelut
Riskienhallinta

KIINNOSTUKSEN KOHTEET

Turvallisuusjohtaminen
Riskienhallinta ja varautuminen
Palo- ja pelastustoiminta
Projektijohtaminen
Kyberturvallisuus

TUTKINNOT JA PÄTEVYYDET
Turvallisuusalan tradenomi (AMK)

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto
Ylioppilastutkinto
Työturvallisuuskortti
Järjestyksenvalvojakortti
Vartijakortti

Asta Jukka_35

Asta Jukka
palvelukoordinaattori